Mejä-sääntöjä

Mejän eli Metsästyskoirien jäljestämiskokeen tarkoituksena selvittää koiran kyky seurata haavoittuneen riistaeläimen verijälkeä. Kokeisiin saavat osallistua Kennelliiton rekisteröinti-, rokotus- ja tunnistusmerkintävaatimukset täyttävät koirat, joilla on näyttelypalkinto. Metsästyskoirien jäljestämiskokeen alimmassa luokassa saa vähintään yhdeksän kuukauden ikäinen koira kilpailla ilman näyttelytulosta. Tarkat koesäännöt löytyvät täältä (pdf). Lisäksi ohjeet kokeen järjestämisestä (pdf). Alla tärkeimpiä kohtia lainattuna Kennelliiton laatimista säännöistä.
©RH Alkumakausta tutkimassa
YLEISET OHJEET

Jälki tehdään lumettomalle maalle ja mikäli mahdollista riistarikkaaseen maastoon siten, että tuomari koiraa häiritsemättä voi seurata sen työskentelyä. Jälkien välinen etäisyys on maaston mukaan vähintään 200 m. Jälki merkitään piilomerkinnällä, avomerkintä sallitaan vain vaikeassa maastossa. Jälki veritetään, naudan- tai hirvieläimen vereen kostutetulla sienellä. Veri jaetaan tasaisesti koko jäljelle; lähtöön, makauksiin ja kaadolle pirskotetaan muutama pisara verta. Jos jälki on tehty sääntöjen tai ohjeiden vastaisesti, jälki hylätään ja osallistumismaksu palautetaan.
©RH Parkanon mejä-kokeessa 2011 hieno veretyssieniämpäri
Koira jäljestää 6 m:n pituisessa jälkinarussa koko matkan. Koiran poistuessa jäljeltä, koiranohjaajan on annettava koiran vapaasti työskennellä jäljen uudelleen löytämiseksi. Koira saa etsiä kadottamaansa jälkeä enintään 3 minuuttia. Koiralla katsotaan olevan hukka, jos se poistuu jäljeltä osoittamatta halua palata sille takaisin ja tuomari toteaa, ettei koira pysty ottamaan jälkeä uudelleen. Jäljestämisaika on enintään 45 minuuttia, jonka jälkeen tuomarilla on oikeus harkintansa mukaan keskeyttää suoritus. Koesuoritus keskeytetään, kun tuomari toteaa, ettei koiralla ole enää edellytyksiä saada palkintoa tai koiralle tuomitaan kolmas hukka.

Koiran tultua kaadolle on sille annettava riittävästi liikkumatilaa, jotta sen käyttäytymistä voidaan arvostella. Koiran tulee omatoimisesti osoittaa kaato. Kaatona käytetään kuivattua, tuoretta tai tuoreena pakastettua ja koepäiväksi sulatettua hirvieläimensorkkaa.

LAUKAUKSENSIETO
Jokaisen kokeen alussa testataan koiran laukauksensietokyky. Koiranohjaaja vie koiran laukauksensietotestiin jäljestysvarusteissa. Testissä käytetään haulikkoa tai vähintään 6 mm starttipistoolia. Testi suoritetaan koiran ollessa paikallaan kytkettynä 6 metrin jälkinaruun. Koiraa ei saa jättää käskyn alle. Ohjaajat siirtyvät vähintään 10 metrin päähän koiristaan. Laukaus ammutaan noin 25 metrin päästä koirien edestä. Laukauksensietotestissä hylätyn koiran koesuoritus keskeytetään. Laukasta pelkäävä koira yrittää paeta tai kaivautua maahan tai yrittää hakea turvaa ohjaajastaan. Huomioitava on, että riistan haku tai muu etsiskely eivät ole arkuutta. Myöskään hätkähtäminen tai ihmettely eivät ole arkuutta.
©TU Hinnerjoen mejä-kokeessa 2010, koirat vietynä laukauksensietotestiin

AVOIN LUOKKA

Avoimeen luokkaan osallistutaan, kunnes koira on saanut kaksi AVO1 tulosta.

- lähdöstä, makuulta ja kaadolta rikotaan pinta noin 30 cm x 30 cm alueelta
- jäljen pituus 900 - 1000 metriä
- kaksi suorakulmaista mutkaa
- kaksi haavoitetun riistaeläimen makuupaikkaa kulmiin
- verta 1/3 litraa
- jäljen ikä vähintään 12 tuntia

Alla AVO-luokan jälkikaavio: 
©RH AVO-jälkikaavio
VOITTAJALUOKKA

Koira siirtyy voittajaluokkaan, kun se on palkittu avoimessa luokassa kahdella AVO1 tuloksella. Lisäksi voittajaluokassa kilpailemiseen vaaditaan näyttelypalkinto. Koiralle voi hakea Suomen jäljestämisvalion arvon (FI JVA), kun se on palkittu kolmella VOI1 tuloksella kokeesta vähintään kahdelta eri palkintotuomarilta. Lisäksi tähän vaaditaan, että koiralla on vähintään laatumaininta "hyvä" näyttelyssä vähintään 15 kk iässä.

- lähdöstä, makuulta ja kaadolta rikotaan pinta noin 30 cm x 30 cm alueelta
- jäljen pituus 1200 - 1400 metriä
- kolme suorakulmaista mutkaa, joista yhdellä veretön katkos kaavion mukaan
- neljä haavoitetun riistaeläimen makuupaikkaa jäljen suorilla osuuksilla, yksi makuupaikka /
osuus; makaus ei saa olla 50 m lähempänä kulmaa tai kaatoa
- katkos vähintään 300 m ennen kaatoa; katkos tehdään kulmalle kulkemalla verisientä vetäen
15 m ja sen jälkeen siirtymällä sieni ylhäällä n. 2-5 metriä maastosta riippuen jäljen sivussa
15 m takaisinpäin ja sen jälkeen suorakulmaisesti eteenpäin noin 10 m. Tämän jälkeen lasketaan sieni takaisin maahan.
- verta 1/3 litraa
- jäljen ikä vähintään 18 tuntia
- suositellaan, että osuudet ovat eri pituisia

Alla VOI-luokan jälkikaavio, joka voi olla myös ns. lippalakki-mallinen (mutta talo-malli suositumpi kokeessa):

©RH VOI-jälkikaavio
OPPAANA TOIMIMINEN

Yleistä on, että kokeeseen osallistuvan koiraohjaajan tehtäviin kuuluu myös toisen koirakon jäljen teko ja kyseiselle jäljelle oppaana toimiminen (ellei kyseessä ole valmisjälki). Koska jäljet tehdään pareittain koetta edeltävänä päivänä, jälkipari tekee talkoona kaksi jälkeä, joista toisella koiraohjaaja on oppaana ja toisella niinsanottuna avustajana. Jäljet arvotaan koepäivänä koirille. Koiraohjaaja ei tee koskaan omalle koiralleen jälkeä. Opas yleensä suunnistaa ja piilomerkitsee jäljen ja avustaja avomerkitsee ja verettää (vaikka näistä voi jälkipari sopia keskenään). Opas myös purkaa oman jälkensä, kun koesuoritus on ohitse.

Oppaan tehtävät ovat erittäin vaativat ja vastuulliset. Tuomarin mahdollisuudet arvostella koiran työskentelyä mahdollisimman hyvin, riippuvat siitä, kuinka hyvin opas on tehtäviensä tasalla. Koiran suoritus voidaan jopa hylätä, jos tuomari ei ole voinut arvostella jotain koesuorituksen osaa.

Varsinaiset tehtävät:
- osallistuu jäljen tekemiseen
- antaa tuomarille yleisselvityksen jäljestä
- sopii tuomarin kanssa niistä merkeistä ja keinoista, millä hän ilmoittaa jäljen kulun, kulmat, makuut, katkon ja kaadon
- huolehtii siitä, että kaato on sääntöjen mukaisesti viety paikalleen ja että siihen on tiputettu muutama pisara verta.
- huolehtii, että kuljetuspussi tuodaan pois maastosta
- poistaa kaikki merkit kaadolta ja sen läheisyydestä
- huolehtii siitä, että tuomari on aina selvillä jäljen sijainnista ja kulkusuunnasta
- ilmoittaa tuomarille riittävän ajoissa (30-60 metriä ennen) lähestyttäessä kulmaa, makausta, katkoa ja kaatoa sekä osoittaa ko. tapahtuman
- ilmoittaa tuomarille kulkemisen kannalta merkittävistä maastokohdista
- koiran kadottaessa jäljen on siitä ilmoitettava tuomarille. Opas siirtyy hieman jäljen sivuun, jolloin koiran ohjaaja ei voi päätellä jäljen sijaintia eikä suuntaa hänen liikkeistään.
- kerätä kaikki jälkimerkit pois jäljestyksen jälkeen

Koiran jäljellä tapahtuvan suorituksen arvioiminen ei ole sallittua ennen kokeen virallisten tulosten julkistamista.